Περιγραφή έργου

Η “Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στον Γάμο” σε συντονισμό και υλοποίηση της Homo Evolution, έχει ως κεντρικό σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το αίτημα για ισότητα στο δικαίωμα στον γάμο στην Ελλάδα για τα ομόφυλα ζευγάρια, μέσα από την άμβλυνση ή/και άρση των στερεοτύπων, του στίγματος και της ομοφοβίας. Ο νόμος δεν επιτρέπει τη σύναψη πολιτικού γάμου από ομόφυλα ζευγάρια, εντούτοις δεν είναι δυνατή η από κοινού τεκνοθεσία ή και αναγνώριση οικογενειακών δεσμών. Αυτήν την ανισότητα καλείται να αναδείξει η καμπάνια και να ευαισθητοποιήσει την ευρύτερη κοινότητα πάνω στο ζήτημα.

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΑΜΚΕ Homo Evolution (HOMO) έχει μεγάλη εμπειρία σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, καθώς και σε θέματα μάρκετινγκ, επικοινωνίας και υπεράσπισης. Οι συνεργασίες μεταξύ μέσων ενημέρωσης, φορέων και οργανισμών για την υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), Μάρκετινγκ, ή Συνηγορίας βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της. Η HOMO έχει συνεργαστεί με περισσότερες από 250 επιχειρήσεις, ενώ διατηρεί στενή και μακροχρόνια συνεργασία με εταιρείες όπως οι Aegean, Vodafone, Unilever, Sky Premium, Modus Vivendi, ES, W.S. Καρούλιας, Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Βρυξελλών, κτλ.

Η HOMO εκδίδει, επίσης, το μοναδικό ελληνικό έντυπο-free press ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικό Antivirus (10.000 αντίτυπα ανά τεύχος με 2.000 ενεργά άτομα που έχουν συνδρομή), ενώ η καθημερινή του πύλη ενημέρωσης avmag.gr, μετρά πάνω από 140.000 μοναδικές επισκέψεις/μήνα, και θεωρείται ασφαλής χώρος από και για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η HOMO υλοποίησε το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «LGBTI SURVEY II Project – EU FRA» (2018-2019), στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 800 οργανώσεις, ατομικότητες και μέσα ενημέρωσης, σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, με περισσότερα από 140.000 συμμετέχοντα άτομα. Σήμερα, η HOMO ηγείται του «LGBTQI+ Voice Up: Project Greece», έργου δέσμευσης για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ελλάδα, που συνδέεται με τον τομέα της επικοινωνίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., και αποτελεί το μοναδικό που επιλέχθηκε για χρηματοδότηση (Multi-annual Work Programme for Grands in the Area of Communication) από την Ελλάδα κατά την περίοδο 2020-2021.

Επίσης, υλοποιεί την «Πανελλήνια Εκστρατεία για την Ισότητα στον Γάμο», που χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EAA Grants), όπου συνολικά, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβλήθηκαν 103 αιτήσεις, με αίτημα συνολικού ποσού 14.997.908,86€, με την πρόταση της HOMO να βρίσκεται μεταξύ του 16,5% των έργων που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση. Πρόσφατα, στελέχη μας και μέλη του Athens Pride, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διοργάνωσαν συζήτηση με θέμα τις καλές πρακτικές ως προς την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση πολιτικών συμπερίληψης και ισότητας υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζομένων με θέμα: “ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στον χώρο της εργασίας”, όπου συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη των Vodafone, Microsoft, Google, Pfizer και Accenture.

Η HOMO διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, τα μέλη της οποίας προέρχονται από ένα ευρύ και ποικιλόμορφο φάσμα υποβάθρων και σπουδών, όπως κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, έρευνα, διαφήμιση, μάρκετινγκ, επικοινωνία, διαχείριση έργων, κτλ.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το έργο Πες το Ναι! “Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στον Γάμο” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Homo Evolution.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες:  www.eeagrants.gr

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες : www.solidaritynow.org/

Χορηγοί Επικοινωνίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο